Om

CEKA-AnchorPad är Nordens största tillverkare utvecklare och distributör när de gäller stöldskydd för datorer och övrig IT-Utrustning.

CEKA-HighSafe är vår avdelning för säkerhetsprodukter för skydd mot stöld och brand samt kontanthantering. Försäljningen inom CEKA-HighSafes produktgrupp sker såväl direkt till slutkund som via återförsäljare då leverantörer inom detta produktsegment alltid jobbat på detta sätt.

CEKA-AnchorPad är inga noviser när det gäller säkerhet. Vi har i över 30 års tid hjälpt svenska företag med utveckling och tillverkning av säkerhetsprodukter CEKA är även generalagent för AnchorPad, världens största tillverkare / utvecklare av datorstöldlås, med miljontals säkrade datorer runt om i världen (www.anchorpad.se. Inom denna IT-skydds relaterade produktgrupp sker försäljning endast via vår återförsäljare. Som referenser kan vi nämna Stockholm Stad, KTH, Stockholms Universitet, Täby skolor, Tyresö Kommun, Uppsala Kommun, Karlskoga Kommun med flera, med flera.
Vår tillverkning sker i huvudsak enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 och vi har under många år jobbat för en tillverkning med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Inköp och Produktion (https://anchorpad.se/inkop-och-produktion)

Allmänt

CEKA-AnchorPad granskar alltid alla inköp, produktionsmetoder samt återvinningsmöjligheter innan produkter köps in och implementeras i verksamheten för att miljöpåverkan skall bli så minimal som möjligt, såväl nu som i framtiden. All produktion sker alltid enligt alla regler som är utfärdade av myndigheter i lagar och förordningar såväl när det gäller yttre miljö som inre arbetsmiljö. Dessa regler är dock endast accepterade som en miniminivå varför bättre och miljövänligare metoder ständigt kontrolleras och implementeras i verksamheten när så är tillämpligt.

Inköp

CEKA-AnchorPad kontrollerar kontinuerligt sina underleverantörer med avseende på såväl kvalitet som miljö. Leverantörerna kontrolleras gällande såväl de produkter de tillhandahåller som utförd tjänst.
Lagar och förordningar skall alltid uppfyllas av samtliga leverantörer som även i möjligaste mån skall se till att ingående material påverkar miljön så lite som möjligt . Dessa uppmanas också att rekommendera ett miljömässigt bättre alternativ.

Ansvar

Ansvaret för denna hantering ligger hos miljösamordnaren.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor vänligen kontakta oss enligt nedan:
E-post: info@highsafe.se eller via post: CEKA AnchorPad AB Kungstensgatan 28 D. 113 57 Stockholm, Sweden

Tel. 08-795 99 22 / Int. +46 (0)8-795 99 22