Personuppgifts och anti-SPAM policy

Syftet med vår integritetspolicy är att ge dig information om vilka personuppgifter CEKA AnchorPad AB samlar in från dig när du besöker vår webbplats och ger oss dina kontaktuppgifter. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området. Med personuppgifter menar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation. Policyn utgör inte en del av CEKA AnchorPad AB Allmänna villkor utan är att betrakta som en dokumentation över våra förhållningssätt i sekretess- och integritetsfrågor för dem som inte är kunder.

Insamling av personuppgifter Att enbart besöka vår hemsida kräver inte att du lämnar någon personlig information. Om du kontaktar oss via formulär på webbsidan, via e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar över till oss, såsom:

Namn E-postadress Telefonnummer Vi noterar även vilket företag du representerar. Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående att tillhandahålla sådan tjänst som du bett om eller om våra tjänster i allmänhet. Vi dokumenterar all vår kommunikation med dig.

Hur skyddar vi dina uppgifter? Vi skyddar dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller annan behandling som inte är förenlig med GDPR. Vi begränsar åtkomst till dina personuppgifter till de anställda som behöver åtkomst till dessa för att kommunicera med dig angående våra tjänster. Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan part. Vi raderar eller avidentifierar personuppgifter om det inte längre är aktuellt att kommunicera med dig angående våra tjänster.

Dina rättigheter Eftersom vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig. Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan skall du begära det skriftligen, kontaktuppgifter nedan, med uppgivande av namn, adress och e-postadress. CEKA AnchorPad AB kommer att behandla förfrågningar enligt ovan skyndsamt och vi kommer återkomma med svar inom 15 dagar från den dag vi mottog förfrågan. Om vi inte bifaller din begäran, oavsett skäl, kan du klaga hos Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

Ändringar i Policyn

CEKA AnchorPad AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Policy kommer att publiceras på webbplatsen. Datumet för senaste ändring publiceras sist på denna sida.

Utlämnande av personuppgifter

Highsafe.se delar inga personuppgifter kunden lämnar till tredje part såvida kunden inte uttryckligen gett sitt samtycke till detta.

Vad som avses med personuppgifter

Detta innefattar personuppgifter så som namn, e-postadress adress, telefonnummer, varor eller tjänster ni köpt såväl som uppgifter som ert besök på vår site automatiskt medger, så som ip-adress, webbläsar-version, operativsystem, webbadress som dirigerade er till vår site, datum och tidpunkt etc.

Anti-SPAM policy

Highsafe.se medverkar ej till att skicka sk SPAM. Som kund till oss kan ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierad samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. Utskick via E-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till våran verksamhet förekommer ej. Automatiskt utskick så som Nyhetsbrev kan kunden enkelt avregistrera sig från via en länk i e-postmeddelandet.

Säkerhet

Som inloggad på Highsafe.se krypteras kommunikationen mellan er dator och e-handelsplats.
Inloggningen överförs via https-protokollet med hjälp av 256-bitars SSL-kryptering, vilket är industristandard.

Highsafe.se begär aldrig ut kortnummer eller lösenord över telefon eller mejl

Du kommer heller aldrig få mejl från Highsafe.se med länkar som leder direkt till en kortbetalningssida.

Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din hårddisk. Vi använder den för att vårt system ska veta vad du lägger i varukorgen, det är därför nödvändigt för att vårt e-handelssystem ska fungera. I de senaste webbläsarna kan du välja om du vill bli varnad innan en cookie lagras eller om du alltid vill acceptera cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker webbplatser informeras om:

Att webbplatsen innehåller/använder cookies. Highsafe.se använder cookies.
Vad dessa cookies används till. Highsafe.se använder cookies i e-handelssystemet.
Exempelvis för att hantera varorna i din varukorg.

Hur cookies kan undvikas. Cookies kan undvikas genom att du aktivt stänger av dem i din webbläsare. Tyvärr kan du då inte handla på Highsafe.se.