Certifieringsguide

Nedan finner Ni information om vad som är vad gällande skåp, begrepp och klassningar så att det ska bli lättare för Er att välja önskad produkt.

Använd även vår produktväljare genom att klicka här, så blir det enkelt för Er att hitta rätt.

Finns ytterligare frågor kontakta oss gärna på Finns ytterligare frågor kontakta oss gärna på 08-795 99 22 / info@highsafe.se

Tänk på att klassade skåp som testats av oberoende certifieringsföretag är att föredra då de oftast ger ett väsentligt högre
skydd än oklassade skåp.

Önskar du mer information om krav och utförande gällande inbrottsskydd, brandskydd och värdeskåp. Se försäkringsförbundets information nedan genom att klicka på önskad rad:

# Inbrottsskyddande förvaringsenheter

# Brandskyddande förvaringsenheter

# Beloppsgränser i värdeskåp

Arkivskåp – mot brand
Våra arkivskåp används för att skydda dokument, pärmar och hängmappar eller kombination av dessa mot brand. Klassade från 30-120 minuter, beroende på modell.

Brandavskiljande skåp – mot brand
Våra brandavskiljande skåp används i butiker, verkstäder och bensinstationer för skydd och förvaring av brandfarliga vätskor, sprayburkar etc. Skåpen uppfyller förvaring enligt klass 1 och är testade enligt SP-metod 2369, P-märkta, brandklassade enligt SPCR 102 (Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:2).

Datamediaskåp – mot brand
Våra datamediaskåp är brandklassade för datamediaförvaring i klasserna S 60 DIS eller S 120 DIS.

Deponeringsskåp – mot stöld
Våra deponeringsskåp är framtagna för exempelvis kassaredovisningar och gör kontanthanteringen väsentligt säkrare då personal ej behöver ha tillgång till nycklar och koder. Skåpen finns i olika versioner enligt nedan:

# Stöldfördröjande skåp (ej certifierade).

# Deponeringsskåp med innehållsförsäkring.

# Deponeringsskåp med olika Grade och klassade enligt EN 1143-2.

Dokumentskåp – mot brand
Våra dokumentskåp används för att skydda dokument, pärmar, datamedia etc. mot brand. De vanligaste brandklassningarna är enligt nedan:

UL = Brandklassade skåp som motstår förstörande innertemperatur från 30-120 minuter samt är falltestade.

NT Fire = Brandklassade skåp som motstår förstörande innertemperatur från 30-120 minuter
Klassen “Paper” är avsedd för papper och klarar skydd upp till 170 grader. Klassen för datatmedia, “Diskette” och “Data”, klarar skydd upp till 50 grader respektive 30 grader. Det finns även skåp med ETL-klassning för Memorysticks, Hårddiskar, CD och DVD varav vissa av modellerna även är vattensäkra.

Gasolskåp – mot brand
Våra brandklassade skåp enligt IE30 används för att klara förvaring i allmänna och offentliga lokaler.

Inbrottsfördröjande skåp – mot stöld (ej certifierade)
Våra värdeskyddsskåp med inbrottsfördröjande egenskaper ger ett bra skydd men ger aldrig samma skydd som ett certifierat och klassat skåp. Skåpen ska inte förväxlas med värdeskåp och kassaskåp.

Kassaskåp (SS 3493) – Äldre standard som utgått med nedanstående beskrivning:

SS 3493 Kassaskåp – Specifikation avseende inbrottsskydd och brandmotstånd. För minst motsvarande säkerhet välj exempelvis ett Brand och Stöldskyddsskåp med klassning EN 14450 och EN 15659. Ofta används benämningen ”Kassaskåp” felaktigt som en generell benämning vid försäljning av enklare och inbrottsfördröjande skåp utan klassning. För högsta möjliga säkerhet för värdeförvaring är det viktigt att välja ett klassat och certifierat skåp. Se även Produktväljaren för guidning till lämplig produkt.

Mappskåp / Arkivskåp – mot brand
Våra brandskyddande skåp för dokument och ritningar som motstår förstörande innertemperatur från 60-120 minuter. Skåpen är testade NT Fire 017, UL och EN1047-1 och har utdragbara lådor.

Stöldskyddsskåp – mot stöld
Våra stöldskyddskåp finns i två klasser dvs. stöldskyddsskåp 1 och 2 och är testade enligt Europanormen EN-14450. Observera att våra säkerhetsskåp har högre klassning och är ett säkrare alternativ

Serverskåp / Serversäkerhetsskåp – mot stöld
Våra serverskåp, som är utrustade med fläktar, termostat samt indragen uttagslist, är alltid klassade enligt normen SS3492 (Se även säkerhetskåp för mer information).

Säkerhetsskåp – mot stöld
Våra säkerhetsskåp, som finns anpassade för olika typer av förvaring, är alltid klassade enligt normen SS3492. Skåpen är framtagna för att klara kraftiga stöldangrepp med högsta säkerhet och har lås som är säkra mot såväl dyrkning som och övrig manipulation). Skåpen som normalt är godkända för kontanthantering har en rad inredningsalternativ där även brandboxar finns som tillbehör för att uppnå brandskydd för media etc.

Vapenskåp – mot stöld
Våra vapenskåp som uppfyller Polisens krav på vapenförvaring och är klassade enligt normen SS3492. Skåpen finns i många storlekar och med inredningar för att passa alla behov av förvaring av Gevär, Pistoler och Ammunition och som tillbehör finns även brandboxar för att uppnå brandskydd mot media etc. (Se även säkerhetskåp för mer information). Vi har även SS EN 1143-1 Grade III – klassade vapenskåp.

Vertikalskåp – mot brand
Våra brandskyddande skåp för dokument och ritningar motstår förstörande innertemperatur från 60-120 minuter. Skåpen är testade NT Fire 017, UL och EN1047-1 och har utdragbara lådor.

Värdeskyddsskåp – mot stöld (ej certifierade)
Våra värdeskyddsskåp med inbrottsfördröjande egenskaper ger ett bra skydd men ger aldrig samma skydd som ett certifierat och klassat skåp. Skåpen ska inte förväxlas med värdeskåp och kassaskåp.

Värdeskåp – mot stöld / stöld och brand
Våra värdeskåp har stöldskyddsklassning enligt Europanorm SS EN 1143-1 i olika grader (ju högre grade desto bättre inbrottsskydd) och lämplig för förvaring av större summor kontanter, huvudnycklar, ädla metaller etc. Vi har även modeller som är brandklassade.

Finns ytterligare frågor kontakta oss gärna på 08-795 99 22 / info@highsafe.se
Med vänlig hälsning / Best Regards

Lars Lindberg

CEKA-AnchorPad
Tel. 08-795 99 22
Int. +46 (0)8-795 99 22

info@anchorpad.se
www.anchorpad.se